Astronomy

Adibhootam jagat yantra sangrah granthantargat. 1.Antrikshe Syambhoo mandaladi ,parmeshthiadi panch mandal yantram Place-Jaipur 1895 A.D. Vishav vigyan Chitravali : Granthantargat Chaturdash Bhuvan Chitram Jaipur 1895 A.D. Vishawvigyan Chitravali : Granthantargat Agnival Chakram Jaipur 1895 A.D.

error: Content is protected !!